Tornar als estudis

La Formació Professional als municipis del Consorci Besòs

Any de realització: 2023

Equip: Direcció: Marc Martí-Costa / Autor: Andreu Termes

Institució: Consorci Besòs

Aquest informe, encarregat pel Consorci Besòs, posa en relleu les dificultats en proveir i planificar l’oferta de la Formació Professional (FP) als municipis integrants del Consorci Besòs. L’anàlisi apunta que l’actual oferta d’FP, escassa i desigualment distribuïda al territori, dificulta l’accessibilitat a aquests estudis de l’alumnat amb menor mobilitat – el que es troba en situació de major vulnerabilitat socioeconòmica.

L’informe té dues parts. La primera part és una diagnosi de l’actual estat de l’FP als municipis de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs. En aquesta part, es posa en relleu que l’oferta de l’FP als municipis del Consorci Besòs està concentrada a Barcelona (que ofereix més del 80% de les places); que l’alumnat d’FP té major mobilitat intermunicipal que el de Batxillerat; que existeix una important dinàmica de centralització envers Barcelona (tot i que Badalona també és un pol d’atracció); que existeix un dèficit important de places d’FP, sobretot en algunes especialitats formatives; que la vulnerabilitat socioeconòmica es concentra especialment a la ribera oriental del riu Besòs; i que l’alumnat en millor situació socioeconòmica té major capacitat de mobilitat.

La segona part és una proposta de planificació de l’FP als municipis del Consorci Besòs. Gràcies a aquesta metodologia es recomana ampliar set especialitats d’FP en aquests municipis: Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure, Emergències sanitàries, i Cures auxiliars d’infermeria (CFGM), i Automoció, Documentació i administració sanitària, Higiene bucodental, i Laboratori clínic i biomèdic (CFGS).

Planificar l’FP, des d’una òptica de justícia territorial i equitat educativa, no és pas senzill. Una governança educativa que tingui en compte els diferents nodes territorials, i les interdependències i complementarietats entre els municipis en aquests nodes, és el camí per fer-ho.

Descarregeu: