Tornar als estudis

Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2021. Primeres dades

Any de realització: 2021

Equip: Marta Murrià Sangenís, Carles González Murciano, Cristina Sobrino Garcés

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) és un estudi anual que té com a principal objectiu recollir informació sobre l’exposició de la població a les manifestacions quotidianes de la delinqüència i sobre el nivell de seguretat als barris i als municipis metropolitans.
L’EVAMB permet analitzar:

  • Les experiències de victimització de la població durant l’any anterior al moment de
    l’entrevista
  • La percepció i l’opinió sobre l’evolució de la seguretat als barris i a les ciutats
  • L’opinió sobre els serveis que presten els cossos policials
  • Les experiències de conflicte veïnal i la percepció de problemes al barri

Descarregeu: