Tornar als estudis

Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2022. Informe sobre l’estat de seguretat urbana

Any de realització: 2022

Equip: Marta Murrià Sangenís, Cristina Sobrino Garcés, Jose Maria López-Riba.

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) és un estudi anual que té com a principal objectiu recollir informació sobre l’exposició de la població a les manifestacions quotidianes de la delinqüència i sobre el nivell de seguretat als barris i als municipis metropolitans.
L’informe sobre l’estat de la seguretat urbana s’estructura en els capítols següents:

  • Extensió i evolució de la victimització, les característiques de les víctimes i el tipus de victimitzacions.
  • Territori, mobilitat, activitats quotidianes i victimització.
  • Ciutadans i sistema penal.
  • Experiències de conflicte al barri .
  • Valoració de la seguretat i percepció d’inseguretat.

Descarregeu: