Tornar als estudis

Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència 2020. Informe general

Any de realització: 2022-2021

Equip: Marta Murrià Sangenís, Carles González Murciano, Cristina Sobrino Garcés

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ECAMB) té com a objectiu recollir informació sobre l’estat de les relacions veïnals i de la convivència als barris metropolitans. Des de l’any 2018 l’ECAMB es realitza amb una periodicitat biennal, després d’una primera enquesta pilot realitzada l’any 2017. L’ECAMB aporta informació sobre la sociabilitat veïnal als edificis, la convivència als barris i els límits d’aquesta convivència expressats en les situacions d’aïllament i de solitud social i en els processos de discriminació.

Descarregeu: