Tornar als estudis

Indicadors econòmics, ambientals i socials per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Any de realització: 2013

Equip: Vittorio Galleto i Joan Marull (dirs.), Sandra Aguilera, Elena Domene, Marc Fíguls, Jordi Llobet

Institució: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és la identificació dels indicadors adients i, especialment, el disseny de les metodologies necessàries per poder obtenir-los, que permetin fer un seguiment de l’economia, el medi ambient i la societat metropolitana en línia amb l’Estratègia Europa 2020.

Indicadors econòmics, ambientals i socials per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Adaptació a l’estratègia Europa 2020