Tornar als estudis

Informe de resultats preliminars del projecte pilot B-MINCOME (2017 – 2018). Combinant una renda mínima garantida i polítiques socials actives en zones urbanes desafavorides de Barcelona.

Any de realització: 2019

Equip: Lluís Torrens i Josep Villareal (Direcció de Planificació i Innovació, Àrea de Drets Socials, Ajuntament de Barcelona); Bru Laín, Sebastià Riutort i Albert Julià (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona); Laura Kirchner, Ramón Sabes i Federico Todeschini (IVÀLUA); Ismael Blanco, Charlotte Fernández i Sergio Yanes (IGOP-UAB); Amanda Hill-Dixon, Sergi Sánchez i Noemí Ayguasenosa (The Young Foundation).

Institució: Àrea de Drets Socials, Ajuntament de Barcelona

Aquest informe sintetitza els principals resultats d’impacte obtinguts pel projecte B-MINCOME en el seu primer any d’implementació (novembre 2017- novembre 2018). Les dades presentades són el resultat de la combinació de metodologies d’anàlisi quantitativa i qualitatives i han estat recollides i explotades per les entitats sòcies del projecte.

Descarregar:

Informe de resultats preliminars del projecte pilot B-MINCOME (2017 – 2018).