Tornar als estudis

La targeta T-verda metropolitana. Enquesta a persones usuàries residents a l’àmbit de l’AMB

Any de realització: 2022

Equip: Núria Pérez Sans (direcció), Samuel Nel·lo Deakin i Aida Alemany Sagalà
Equip de suport estadístic: Raul Morcillo López i Núria Ruiz Forés

Institució: AMB

En aquest informe es presenten els resultats de l’enquesta adreçada a persones sol·licitants de la targeta T-verda que resideixen a l’àmbit de l’AMB L’objectiu és conèixer la seva experiència com a usuari/a d’aquest títol de transport, conèixer canvis en el comportament en la mobilitat quotidiana pel que fa l’ús dels modes de transport, així com, la valoració global d’aquesta targeta. L’estudi conclou, entre d’altres temes, que el el 72% dels usuaris de la T-verda Metropolitana creu que no adquirirà un nou vehicle quan aquesta expiri.