Tornar als estudis

La mobilitat en el Pla Director Urbanístic Metropolità de l’AMB Coordinació amb els instruments de planificació de la mobilitat Coordinació amb el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-2024

Any de realització: 2022

Equip: Direcció: Maite Pérez Pérez i Núria Pérez Sans. Autors/res: Aïda Alemany Sagalà, Xavi Bach Coma i Núria Pérez Sans.

Institució: AMB

Mobilitat i planificació urbana presenten molts punts d’intersecció. L’informe presenta un recull de les figures de planejament urbanístic i planificació de la mobilitat i les seves correlacions, així com propostes i recomanacions de futur per assegurar una bona coordinació entre el PDU i el PMMU.

La mobilitat en el Pla Director Urbanístic Metropolità de l’AMB Coordinació amb els instruments de planificació de la mobilitat Coordinació amb el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-2024