Tornar als estudis

Suport al disseny del procés de informació pública del Pla Director Urbanístic Metropolità

Any de realització: 2022

Equip: Marc Martí-Costa (dir.), Roger Barres

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquest informe és el resultat del suport per part de l’Àrea de Governança de l’IERMB a l’Oficina del PDUM en el disseny del procés de participació de la fase de consulta i informació posterior a l’aprovació inicial. L’objectiu del projecte és definir una proposta de procés de informació pública a partir de tallers realitzats entre l’IERMB amb l’equip de l’Oficina del PDU.

Amb aquest objectiu l’informe identifica els principis que han de guiar el disseny del procés, el seu desplegament i implementació. Es presenten els objectius principals del procés participatiu de la fase de consulta i informació i es defineixen els instruments i accions d’aquesta. També es defineix una proposta de calendari i les fases del procés informatiu i consultiu una vegada s’aprovi inicialment el PDU per part del Consell Metropolità.

Suport al disseny del procés de informació pública del Pla Director Urbanístic Metropolità