Tornar als estudis

Pla Estratègic Granollers Missions Granollers 2030

Any de realització: 2022

Equip: Marc Martí-Costa (dir.), Cecilia Conde

Institució: Ajuntament de Granollers

El tercer Pla Estratègic vol establir la visió, els reptes i les missions de la ciutat de Granollers en l’horitzó 2030 i és fruit d’un procés de col·laboració i consens entre la ciutadania, els agents socials, econòmics i polítics de Granollers. Aquest Pla té la voluntat que Granollers estigui preparada i pugui afrontar els reptes globals, aterrant-los a la realitat concreta de la ciutat i el seu entorn. Aquests reptes globals i les mesures per fer-los front es concreten en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 i l’Agenda Urbana de les Nacions Unides, però també en l’Agenda Urbana Europea, espanyola i catalana.

L’elaboració del tercer Pla Estratègic ha esdevingut una oportunitat per identificar accions locals que permetin avançar cap a una ciutat més saludable, resilient, sostenible, cohesionada, coherent amb les agendes internacionals i els anhels de la ciutadania. El 27 de juliol de 2021 el ple municipal va aprovar per unanimitat el document d’orientació i organització del procés d’elaboració del «Tercer Pla estratègic Granollers 2030. Un pla d’acció local amb sentit global», que establia els reptes transversals que han estructurat les missions, així com l’organització i model de governança, i les fases del procés. A més, es va aprovar el nomenament de tres persones comissàries que liderarien els grup motor del Pla estratègic, per la seva trajectòria professional i vinculació amb la ciutat i amb els àmbits de treball del Pla.

El contingut d’aquest Pla és doncs producte de nombrosos espais de treball on s’han pogut recollir les problemàtiques, objectius i accions, provinents d’agents diferents que han participat en la identificació de les necessitats i oportunitats de Granollers i del seu entorn.

Pla Estratègic Granollers Missions Granollers 2030