Tornar als estudis

Revisió del sistema de Indicadors dels socis de Metròpolis

Any de realització: 2022

Equip: Marc Martí-Costa (dir.), Andreu Termes

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de Metròpolis

Aquest informe analitza el sistema d’indicadors de Metròpolis. L’entitat Metròpolis aglutina més de cinquanta metròpolis d’arreu del món, i ofereix un sistema d’indicadors, composat de 38 indicadors, en diversos àmbits (governança, desenvolupament econòmic, cohesió social, igualtat de gènere i sostenibilitat ambiental).

Davant dels reptes de disseny i d’actualització d’aquest sistema d’indicadors, els objectius del informe són tres: valorar les debilitats i fortaleses del sistema d’indicadors de Metròpolis a partir de les dimensions de rellevància, qualitat, i sostenibilitat dels indicadors; comparar les metròpolis més similars a l’AMB per tal de valorar qualitativament l’aplicació del sistema d’indicadors de Metròpolis; i realitzar recomanacions per millorar el sistema de indicadors.

Revisió del sistema de Indicadors dels socis de Metròpolis