Tornar als estudis

Victimització i percepció de seguretat de les dones a l’àrea metropolitana de Barcelona

Any de realització: 2023

Equip: Marta Murrià Sangenís, Cristina Sobrino Garcés, Jose Maria López-Riba.

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) és un estudi anual que té com a principal objectiu recollir informació sobre l’exposició de la població a les manifestacions quotidianes de la delinqüència i sobre el nivell de seguretat als barris i als municipis metropolitans. Aquest informe recull els principals i indicadors sobre victimització i percepció de seguretat per a les dones de la metròpoli barcelonina.

Descarregeu: