Tornar als estudis

Enquesta d’Ocupació i Satisfacció dels/les Usuaris/es de les Platges Metropolitanes 2022

Any de realització: 2022

Equip: Marta Murrià Sangenís, Cristina Sobrino Garcés, Jorge Cátedra

Institució: AMB

L’Enquesta d’Ocupació i Satisfacció dels/les Usuaris/es de les Platges Metropolitanes 2022 és una activitat estadística impulsada per l’AMB que té com a principal objectiu determinar el nombre d’usuaris que ocupen les platges del conjunt de municipis que en tenen i que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i, d’altra banda, conèixer la satisfacció dels usuaris d’aquestes platges, així com els hàbits d’ús i el perfil sociodemogràfic.

Es van realitzar comptatges i una enquesta d’ús i satisfacció a 4.800 usuaris i usuàries de les platges dels municipis de Montgat, Badalona, Sant Adrià de Besos, El Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. La informació obtinguda serveix per planificar millor les actuacions en l’àmbit de les platges.

Descarregeu: