Informació Pressupostària Informació gestió Econòmica
Pressupost
Estat de comptes del pressupost a 31/03
Estat de comptes del pressupost a 30/06
Estat de comptes del pressupost a 30/09
Liquidació del pressupost i comptes anuals
Cost efectiu dels serveis que presta l’Institut
Inventari general del Patrimoni
Els béns que constitueixen el patrimoni del Consorci són els béns que li són adscrits en ús per les entitats consorciades i els béns i drets que adquireixi per qualsevol títol legítim. El béns adscrits per les entitats consorciades conserven la qualificació jurídica i la titularitat originària. Les facultats de disposició que es puguin reconèixer a favor del Consorci són les que consten als acords de cessió corresponents i en el marc de les finalitats estatutàries d’aquest. Els béns i drets adquirits pel Consorci es regeixen per les normes reguladores del patrimoni de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels ens locals catalans i per la legislació específica que s’apliqui.

Actualment l’Inventari del patrimoni de l’Institut Metròpoli és:

BÉNS IMMOBLES:

  • SEU Institut Metròpoli: Edifici MRA, 2ª planta, situat al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Plaça del Coneixement, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Segons conveni de cessió del dret d’ús d’espais del Mòdul de Recerca A de la UAB, amb data d’inici gener de 2012 i prorrogable cada quatre anys, la UAB cedeix a l’IERMB 450m² i en concepte de lloguer 315.01m², l’import del qual és de 62.884,11€. en total.
  • SEU IIAB- OHB: Edifici Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona (superfície total 188m²): Segons conveni, amb data d’inici març 2019 i duració indefinida, l’Ajuntament de Barcelona cedeix a l’IERMB el 70%(131.6 m²) de l’edifici de la Plaça de la Vila de Gràcia, 6, el valor del qual ascendeix a 61.784,59€.

L’Institut Metròpoli no disposa de béns immobles en propietat, per això no disposem de les dades catastrals dels dos edificis cedits.

BÉNS MOBLES:

Adjunt trobareu la relació actual dels béns mobles de l’IERMB.

L’Institut no disposa de vehicles propis, llogats o cedits.

Notícies

papallones_informe_23

Les papallones metropolitanes disminueixen més d’un 30 % durant la sequera

L’Observatori metropolità de papallones, un projecte de ciència ciutadana impulsat per l’AMB amb la col·laboració de l’Institut Metròpoli i el CREAF, publica el seu cinquè informe de resultats i analitza, per primer cop, els efectes de la sequera en les papallones metropolitanes

EMEF-resultats-23

La mobilitat a l’àrea de Barcelona supera els 20 milions de desplaçaments en dia feiner i dos de cada tres ja es fan amb modes sostenibles

Són dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) 2023, operació d’estadística oficial de referència impulsada per l’ATM i realitzada per l’Institut Metròpoli

Jornada_barris_diba_web

Estadística de condicions de vida i estructura d’oportunitats dels barris de la demarcació de Barcelona. Inscriu-t’hi!

Ingressos, condicions de vida, igualtat d’oportunitats i dinàmiques comunitàries. Són els quatre grans eixos temàtics d’aquesta base de dades sense precedents, elaborada per l’Institut Metròpoli i la Diputació de Barcelona, que presentem el pròxim 11 de juliol

correu-electronic-IM

Ara ens trobaràs al correu electrònic institutmetropoli.cat

L’equip de l’Institut Metròpoli canvia el seu correu corporatiu d’uab.cat a institutmetropoli.cat

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí