Impacto de género del teletrabajo y rutinas de confinamiento: más allá de lo obvio (IGETECO)

Entitat finançadora: Crue-Banco Santander, Fondos Supera Covid-19 (convocatòria 2020)

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona , Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Durada del projecte: 12 mesos

Investigador principal: Sara Moreno Colom (Universitat Autònoma de Barcelona)

Investigadors de l’IERMB: Irene Cruz Gómez, Sergio Porcel López

Import: 36.351,19€

Més informació: