Historia ambiental de los paisajes agrarios del mediterráneo: orígenes, fuerzas económicas motoras, agentes sociales rectores e impactos ecológicos de la transformación del territorio

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2009-13748-C03-01)

Entitats participants: Universidad del País Vasco, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Durada del projecte: 2010-2012

Investigador principal: Enric Tello

Investigadors de l’IERMB: Joan Marull

Import: 65.500 €

Més informació: