Els Plans Locals de Seguretat a l’Àrea metropolitana de Barcelona

Desembre-2016

Autors:  

Carlos González, Albert Cónsola, Carlos Ordás, Elisabet Queralt

Els plans locals de seguretat a l’Àrea metropolitana de Barcelona.
Valoracions i oportunitats municipals per desenvolupar polítiques de prevenció
El passat 24 de maig de 2016 es va celebrar la primera sessió de l’Espai metròpoli a la seu de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). És aquest un nou espai de reflexió sobre la realitat metropolitana i els nous escenaris del municipalisme, obert per tant als agents socials i comunitaris, als actors polítics, tècnics i a les persones referents en l’àmbit de la investigació i de la universitat. Aquest primer Espai metròpoli es va inaugurar amb una jornada dedicada als plans locals de seguretat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el principal objectiu de compartir experiències positives i reflexionar conjuntament sobre els reptes de les polítiques públiques de prevenció i sobre el marc d’oportunitats que aquests plans ofereixen a la gestió local de la seguretat.

Any:  2023

[Descarregar document]