Enquesta de condicions de Vida, 2016. Resultats sintètics, Àrea metropolitana de Barcelona

Novembre-2017

Autors:  

Sergio Porcel, Lara Navarro-Varas, Manel Pons

Aquest segon Quadern és el reflex de la sessió de l’Espai Metròpoli, celebrada el dia 22 de noviembre, dedicada a la presentació dels resultats sintètics de l’Enquesta de condicions de vida de l’any 2016.

L’Enquesta de condicions de vida (ECV) és una operació estadística oficial que té per objectiu obtenir informació anual sobre la renda i les condicions de vida de les llars, la composició de la pobresa i l’exclusió social. L’ECV s’emmarca dins les Estadístiques de la Unió Europea sobre la renda i condicions de vida (EU-SILC) i els seus resultats són comparables a escala nacional i europea.

Any:  2023

[Descarregar document]