La cordialitat, la confiança i el suport mutu són habituals en les relacions de veïnatge als edificis metropolitans

És un dels resultats de l'informe monogràfic La convivència als edificis i barris metropolitans on es presenten les dades de l'edició de 2022 de l'Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (ECAMB) que duu a terme l'Àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l'Institut Metròpoli

📅 17/01/2024

Les relacions més freqüents entre veïns i veïnes de l’edifici són les mostres de cortesia i reconeixement, com ara saludar-se o mantenir converses breus.

La majoria de la població metropolitana pensa que el tracte veïnal és cordial i respectuós, que es pot confiar en la majoria dels veïns i veïnes de l’escala i que aquests s’ajuden en cas de necessitat. acord-afirmacions-cohesió-veïnal

Amb tot, un 16% de la població metropolitana afirma haver viscut un conflicte amb els seus veïns i veïnes de l’edifici al darrer any. El soroll veïnal és el motiu més freqüent dels conflictes en la convivència veïnal.conflicte-convivencia-veïnalmotiu-conflictes-convivencia-veïnal

Bona part de la població, aproximadament la meitat, sol passar el seu temps de lleure al barri i utilitza les places i parcs d’aquest. La majoria surt a passejar o caminar pel barri amb bastant o molta freqüència, i una proporció elevada de persones està molt o bastant d’acord en el fet que el seu barri està a prop o disposa de parcs, zones verdes i espais naturals, així com que és un barri adequat per la infància.freqüencia-accions-barri

acord-afirmacions-barri

Ara bé, aproximadament la meitat de la població metropolitana considera que la circulació de vehicles i la brutícia o el mal estat de conservació són un problema que dificulta la convivència al barri.
fenomens-problema-convivencia-barri