Tornar a publicacions

La pèrdua de sostenibilitat de l’agricultura industrial. El cas del Vallès (1956-2009). [Ponències Revista del Centre d’Estudis de Granollers, Núm. 23, 2019]

Autors:

  • Claudio Cattaneo
  • Enric Tello
  • Joan Marull

Data de realizació:
05/2019

Resum:

Els problemes de sostenibilitat ambiental associats a la industrialització de l’agricultura i a la societat de consum són típics de la dinàmica recent de la producció agrària. El Vallès és un exemple paradigmàtic d’aquest procés i del creixement dels paisatges urbans i periurbans a costa dels espais agraris i naturals oberts, amb deteriorament de la qualitat ecològica. Aquest article explica l’evolució de l’agricultura a les comarques del Vallès Occidental i Vallès Oriental entre 1956 i 2009, és a dir durant el període de màxima expansió de l’agroindústria, i analitza les seves conseqüències paisatgístiques i ambientals. S’observen els canvis d’usos del sòl, l’increment de la ramaderia, la caiguda del nombre d’agricultors i la pèrdua d’eficiència energètica de l’agricultura industrial, que han donat lloc a la desintegració del sistema agrari del Vallès i a la pèrdua de circularitat en els fluxos de biomassa, i es conclou que, des d’una perspectiva agroecològica del paisatge, el sector agrari ha empitjorat.

Publicat a Ponències Revista del Centre d’Estudis de Granollers, Núm. 23, 2019

 

Descarrega l'article
La pèrdua de sostenibilitat de l’agricultura industrial. El cas del Vallès (1956-2009). [Ponències Revista del Centre d’Estudis de Granollers, Núm. 23, 2019]