Tornar als estudis

La contractació pública de serveis d’atenció a les persones (2017- 2021)

Any de realització: 2022

Equip: Marc Martí-Costa (dir.), Cecilia Conde

Institució: La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona

El present informe manté com a objectiu principal estudiar les característiques de la contractació pública duta a terme per diversos ajuntaments de Catalunya relativa a les adjudicacions de Serveis d’Atenció a les Persones (SAP). La finalitat és poder oferir una diagnosi sobre els factors determinants en el processos de contractació pública d’aquests serveis i poder veure l’evolució entre l’any 2017 i 2021. Així, els objectius específics que s’aborden en aquest informe són:

a) Aprofundir en les característiques més destacades de la contractació pública en els Serveis d’Atenció a les Persones per part de les capitals de província de Catalunya i els quatre municipis més poblats de Catalunya.

b) Identificar els principals factors que influeixen en el procés d’avaluació i adjudicació dels contractes dels serveis d’atenció a les persones.

c) Analitzar els contractes atenent a les situacions de concurrència (o manca de concurrència) entre empreses mercantils i entitats del tercer sector social (TSS), així com els factors més destacables en el procés d’adjudicació en règim de concurrència entre empreses i entitats del TSS.

Informe de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones (2017- 2021)

Presentació de resultats de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones (2017- 2021)