Tornar als estudis

Impuls a la governança participativa a l’AMB

Any de realització: 2022

Equip: Marc Martí-Costa (dir.), Cecilia Conde

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquest informe dona continuïtat a la línia de recerca relacionada amb la millora de la participació metropolitana desenvolupada per l’àrea de governança i innovació pública de l’IERMB. En concret, aquest document és la continuació dels informes “La institucionalització de la participació ciutadana en les àrees metropolitanes: Aprenentatges per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona” (2020) i “Una política de participació per a l’AMB (2022)”; i es nodreix del projecte DEMOC “Participació i Metròpoli: Aprofundint la participació metropolitana”, en el que l’IERMB ha participat.

Aquest document presenta una proposta per avançar en la consolidació de la política de governança participativa en l’escala metropolitana de Barcelona; una política habilitada pel marc jurídic vigent, recolzada políticament segons l’acord de govern i el PAM del mandat 2019-2023, i que ha mostrat avenços en forma de processos, òrgans i altres mecanismes participatius. En aquest punt, doncs, es considera pertinent i necessari un nou impuls en la direcció d’avançar i aprofundir en la política de participació de l’AMB.

Informe: Impuls a la governança participativa a l’AMB

Presentació de resultats: La governança participativa a l’AMB