Tornar als estudis

Dades socioeconòmiques i de mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona. Informes trimestrals 2019

Any de realització: 2019

Equip: Maite Pérez (coord.)

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal d’aquests estudis és oferir informació bàsica i homogènia sobre la mobilitat i la xarxa de transports a l’àrea metropolitana de Barcelona (o l’àmbit més proper del què es tinguin informació), juntament amb informació sobre les principals variables macroeconòmiques i socials.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe anual.

En aquests enllaços (1T 2T 3T) us podeu descarregar els informes trimestrals.