Tornar als estudis

Impuls a la governança participativa a l’AMB

Any de realització: 2022

Equip: Marc Martí-Costa (dir.), Cecilia Conde

Institució: AMB

Aquest estudi dona continuïtat a la línia de recerca relacionada amb la millora de la participació metropolitana desenvolupada per l’àrea de governança i innovació pública de l’Institut Metròpoli. 

A principis de 2022 es va elaborar un informe que aprofundia en el coneixement del sistema participatiu de l’àrea metropolitana amb la finalitat  d’avançar en la definició de les bases i principis pel desenvolupament d’una política de participació ciutadana per l’AMB. A partir d’aquí, el present estudi presenta una proposta per avançar en la consolidació de la política de governança participativa en l’escala metropolitana de Barcelona; una política habilitada pel marc jurídic vigent, recolzada políticament segons l’acord de govern i el PAM del mandat 2019-2023, i que ha mostrat avenços en forma de processos, òrgans i altres mecanismes participatius.  

Sota aquest marc, aquest informe concreta les bases de la política de governança participativa de l’àrea metropolitana de Barcelona, a partir de dues propostes concretes. En primer lloc, es presenta una proposta de carta de governança participativa, com a base d’un diàleg per a l’elaboració d’un document susceptible de ser aprovat pel ple del Consell metropolità. En segon lloc, es planteja una proposta de disseny d’una unitat tècnica de participació metropolitana que hauria de liderar, consolidar i coordinar l’esmentada política. 

Descarregeu: