Tornar als estudis

Trajectòries d’exclusió residencial de les llars monoparentals als municipis del Besòs

Any de realització: 2023

Equip: Albert Sales, Laura Porzio

Institució: Consorci del Besòs

La recerca sobre trajectòries d’exclusió residencial de les llars monoparentals als municipis del Besòs està associada al desenvolupament del projecte VESTA, una iniciativa d’administracions públiques i entitats socials. Es tracta d’un projecte pilot d’acompanyament social integral, adreçat a dones amb fills/filles menors a càrrec que es troben en situació de sensellarisme. L’objectiu principal és dotar aquestes famílies, que tenen dificultats greus per accedir a un habitatge, d’una solució habitacional estable i segura i d’un acompanyament social integral.

En aquest marc, l’Àrea de Drets Socials i Polítiques Públiques de l’Institut Metropoli realitza una recerca qualitativa amb tres objectius: (1) identificar els factors que faciliten la recuperació de les llars monoparentals sense llar ateses pels serveis socials; (2) identificar procesos de millora de la práctica professional de les persones implicades en l’acompanyament social a les famílies monoparentals sense llar i els factors que faciliten o dificulten aquesta millora; (3) identificar procesos de millora de la governança de l’atenció social a les llars monoparentals i els factors que faciliten o dificulten aquesta millora; (3) Aproximar l’estructura de costos de diferents metodologies d’atenció social a les famílies monoparentals sense llar.

En aquest informe es presenten els resultats de la primera fase de la recerca orientada a l’anàlisi de les trajectòries vitals de les dones participants en el projecte VESTA i d’un grup de 10 dones que han viscut situacions anàlogues i que són ateses pels serveis socials.

Descarregeu: