Tornar als estudis

Eines per la innovació pública en el desplegament de les missions Granollers 2030

Any de realització: 2023

Equip:  Marc Martí-Costa (dir.), Cecilia Conde

Institució:  Ajuntament de Granollers

Al 2022 es va aprovar en el Ple Municipal el Pla Estratègic Granollers 2030 (PEG2030) i l’Agenda Urbana associada, emmarcat en el procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de la ciutat. El tercer pla estratègic de Granollers estableix la visió, els reptes i les missions de la ciutat en l’horitzó 2030, tot afermant la voluntat que Granollers estigui preparada i pugui afrontar els reptes globals, aterrant-los a la realitat concreta de la ciutat i del seu entorn.  

Partint d’aquest marc, aquest estudi vol contribuir al desenvolupament d’instruments innovadors a la ciutat i aplicar-los especialment als projectes alineats a les missions Granollers 2030. Per això, es proposen cinc instruments públics innovadors: contractació pública d’innovació, concursos d’innovació, laboratoris d’innovació, les plataformes col·laboratives i la ciència ciutadana. Per a cadascun se’n fa definició conceptual, es mostren exemples estatals i internacionals i es proposen vies pel seu desplegament a ciutats mitjanes com Granollers. Tot i que aquests instruments es poden aplicar en molts projectes, se n’han seleccionat quatre que estan en curs vinculats al Pla estratègic: (i) Menjadors escolars municipals saludables i sostenibles; (ii) Projecte de renaturalització: Granollers, anella verda; (iii) El vector energètic a les empreses i als polígons industrials; (iv) GRID (Granollers Recursos InDustrials).  

Descarregueu

L’estudi Eines per la innovació pública en el desplegament de les missions Granollers 2030