Agroecological History for Designing Sustainable Landscapes. Case studies from the Mediterranean World (BIOLANDSCAPEs)

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Entitats participants: Universidad Pablo Olavide, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Universitat de Barcelona

Durada del projecte: 36 mesos (2019-2021)

Investigador principal: Manuel Gonález de Molina, Joan Marull, Enric Tello

Investigadors de l’IERMB: Joan Marull, Roc Padró, Vittorio Galletto, Francesc Coll Pujol, Manel Pons Sanvidal

Import: 96.800 €

Més informació: