SGR: Economia, energia i impactes ecològics

Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya

Entitats participants: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Durada del projecte: .

Investigador principal: Jordi Roca

Investigadors de l’IERMB: Joan Marull, Vittorio Galletto,

Import:

Més informació: