SGR: Research Group on Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation (URGOCIS)

Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, IGOP-UAB, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Durada del projecte: .

Investigador principal: Marc Parés

Investigadors de l’IERMB: Ricard Gomà Carmona

Import:

Més informació: Enllaç al projecte