Back to studies

Una política de participació per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2022

Equip: Marc Martí-Costa (dir.), Roger Barres

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquest informe aprofundeix en el coneixement del sistema participatiu a l’àrea metropolitana amb l’objectiu d’avançar en la definició de les bases i principis pel desenvolupament d’una política de participació ciutadana per l’AMB.

Amb aquest objectiu, l’informe primer analitza en profunditat la institucionalització de la participació ciutadana, el marc normatiu, el disseny institucionals i els mecanismes participatiu més rellevants en dues àrees metropolitanes: Lille i Montreal. En segon lloc, s’han analitzat en profunditat el sistema participatiu de l’AMB a partir de tres dimensions bàsiques: objecte i coordinació de la participació, el mètode i instruments participatius i els actors participants..

Finalment, l’informe presenta els aprenentatges i propostes per articular una política de participació a l’AMB, així com les principals línies de treball per a desenvolupar-la.

Una política de participació per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona