“Metròpoli, canvi econòmic i ocupació”. Accedeix a les presentacions de la jornada!

La jornada es va celebrar el 30 de gener de 2024, al Hub Social de Barcelona, i en ella es va distribuir l’anuari metropolità que elabora l’Institut Metròpoli

15/02/2024

Retorn-jornada-economiaLa sessió ha abordat el repte de reduir els eixos de desigualtat laboral que persisteixen a la metròpoli, d’enfortir la inclusió laboral dels col·lectius més vulnerables i de fer-ho generant ocupació de qualitat. Els i les ponents també han debatut sobre quines fórmules tenim al nostre abast per a transitar cap a llocs de treball emmarcats en economies circulars i verdes, cap a activitats ambientalment sostenibles en temps de crisi climàtica.

La jornada Mercats de treballs i metròpoli: reptes i pràctiques d’ocupació de qualitat, inclusiva i sostenible, organitzada per l’Institut Metròpoli, s’ha celebrat el 30 de gener de 2024, al Hub Social de Barcelona i ha reunit diversos experts i representants institucionals per debatre sobre dos dels principals desafiaments de l’àmbit laboral metropolità.

Retorn-jornada-economia-Vittorio-GallettoLa jornada va començar amb una benvinguda a càrrec Ricard Gomà, director de l’Institut Metròpoli i de Raquel Gil, regidora de promoció econòmica i treball de l’Ajuntament de Barcelona, i consellera delegada d’anàlisi de polítiques metropolitanes de l’AMB. En la seva intervenció, Gil va destacar la importància de debatre i trobar solucions als reptes que afronta la metròpoli en àmbits com l’economia i l’ocupació. També va ressaltar el doble repte de resoldre la mancança de professionals en molts sectors alhora que hi ha moltes persones que no s’incorporen al mercat de treball. Aquí la formació i el nou sistema de Formació Professional són clau.

Seguidament, Vittorio Galletto, cap de l’àrea d’Economia de l’Institut Metròpoli, va oferir una ponència sobre la recerca en economia, mercats de treball i el seu impacte en la metròpoli. Galletto va fer la radiografia de l’economia metropolitana de Barcelona. També va detallar les principals característiques del mercat laboral metropolità així com els grans reptes de futur.

La diagnosi i els reptes

La jornada va continuar mitjançant dues taules. La primera de caràcter més reflexiu i la segona amb una exposició d’experiències concretes. En la primera taula, dedicada a la diagnosi i els reptes en matèria laboral i econòmica, va intervenir David Lizoain, economista de la Gerència de l’Ajuntament de Barcelona, que va posar de manifest els desafiaments que planteja l’emergència climàtica en termes d’economia i ocupació. Lizoain va destacar la necessitat de passar a les accions i que les polítiques públiques són també polítiques climàtiques. També va assenyalar els possibles guanyadors: mobilitat sostenible, construcció/rehabilitació i energies renovables. Per aconseguir-ho calen coneixements, capacitats, consciència col·lectiva i coordinació.

També va intervenir Maria Sánchez Vidal, doctora en economia, sòcia i investigadora de KSNET, que va abordar els mercats de treball i les desigualtats laborals. Sánchez defineix 3 grans reptes per fer-hi front: polítiques actives d’ocupació, avaluació d’impacte i processos i l’atenció a col·lectius vulnerables.

Taula d’experiències

Després d’una breu pausa, es va dur a terme la taula d’experiències dividida en dos blocs, en la qual quatre actors del món empresarial, institucional i comunitari van compartir les seves iniciatives i projectes. En el primer bloc, es van presentar experiències d’inclusió laboral de Santa Coloma de Gramenet i l’Acord Barcelona per l’Ocupació de Qualitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Experiències d’inclusió laboral i ocupació de qualitat

Retorn-jornada-economia-taula-Santa-Coloma-Barcelona

Ascensión Calderón, cap de l’àrea de promoció econòmica local de Grameimpuls, va explicar les principals línies d’actuació d’enguany de Grameimpuls: 3.600 itineraris d’acompanyament per la inserció, el 50% de les persones registrades a l’oficina d’ocupació de Santa Coloma de Gramenet; 66 accions formatives; col·laboració amb 1.000 empreses, gestionant més de 800 llocs de treball i la contractació de 300 persones dins dels plans d’ocupació.

Susana Chamorro, responsable de servei de Grameimpuls va explicar el programa empreneDONA, adreçat al col·lectiu vulnerable: dones, moltes d’elles migrades i amb altres condicionants amb l’objectiu de crear un ecosistema de millora de la vida de les dones a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

  • Podeu consultar aquí la presentació de Susana Chamorro empreneDONA

Lorena Ventura, directora de Programes Transversals d’Ocupació de Barcelona Activa, va presentar l’Acord Barcelona per l’Ocupació de Qualitat on es detallen els àmbits d’intervenció clau en l’ocupació de qualitat: atur juvenil i desigualtats educatives; atur de llarga durada; factors de desigualtat en l’accés al mercat laboral; temporalitat, precarietat i bretxes salarials per qüestions de gènere; un model eficaç de governança basada en la concertació social i l’avaluació de les polítiques d’ocupació.

Experiències per una economia més sostenible

Retorn-jornada-economia-Joan-HerreraEn el segon bloc, es van exposar experiències per a una economia més sostenible de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i del polígon de Bufalvent de Manresa.

Joan Herrera, director d’Acció Ambiental i Energia de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, va exposar el procés de construcció d’Energia del Prat, la Comunitat Ciutadana d’Energia del municipi del Prat de Llobregat, amb lideratge públic-ciutadà.

 Retorn-jornada-economia-Montserrat_AmbrosMontserrat Ambrós, Gerent de les Associacions d’Empresaris dels Polígons de Bufalvent, Trullols, Pont Nou i Els Dolors de Manresa, va explicar el projecte de la comunitat energètica empresarial “Manresa il·lumina” del Polígon de Bufalvent, que compta amb 11 instal·lacions fotovoltaiques, 10 aerogeneradors i 72 carregadors elèctrics en polígons de Manresa que cobreixen el 51% del consum d’energia elèctrica dels socis.

Finalment, la jornada va concloure amb una cloenda a càrrec de Ricard Gomà, director de l’Institut Metròpoli, qui va destacar la importància de continuar treballant de manera col·laborativa per afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats que es presenten en l’horitzó econòmic i laboral de la metròpoli de Barcelona. Així, la jornada va servir com a punt de trobada i reflexió per desenvolupar estratègies de futur que contribueixin al desenvolupament sostenible i inclusiu de la regió.

I si voleu tota la informació, vinculada a la jornada, la podeu recuperar d’aquesta manera: